'Enjay Zdoom 2001 (w. 3.0 ADDONPACK)' Level Hi Score Table

LevelLevel Hi ScoreHi Score Player NameSet At (GMT)
MAP018427
6367
deathhand
deathhand
Jul 21 2011 03:08:16
MAP0213012

deathhand

Jul 21 2011 03:17:23
MAP0315814

deathhand

Jul 21 2011 03:22:52
MAP0425498

deathhand

Jul 21 2011 03:30:31
MAP0527360

deathhand

Jul 21 2011 03:46:56
MAP0628733

deathhand

Jul 21 2011 04:02:44
MAP0730367

deathhand

Jul 21 2011 04:07:16
MAP0837450
31845
deathhand
deathhand
Jul 21 2011 04:27:58
MAP0935077

deathhand

Jul 21 2011 04:42:38
MAP1030772

deathhand

Jul 21 2011 05:05:14
MAP1187107

deathhand

Jul 21 2011 05:19:55
MAP1240327

deathhand

Jul 21 2011 16:27:35
MAP1346364

deathhand

Jul 21 2011 17:12:29
MAP1432730

deathhand

Jul 21 2011 17:25:07
MAP1553854

deathhand

Jul 21 2011 17:39:48
MAP1624441
24314
deathhand
deathhand
Jul 21 2011 18:29:56
MAP1725830

deathhand

Jul 21 2011 18:55:11
MAP1835754

deathhand

Jul 21 2011 19:07:16
MAP1937108

deathhand

Jul 21 2011 20:03:18
MAP2068978

deathhand

Jul 21 2011 20:30:52
MAP2125612

deathhand

Jul 21 2011 20:39:48
MAP2249513

deathhand

Jul 21 2011 20:56:29
MAP2354674

deathhand

Jul 21 2011 21:11:56
MAP2438093

deathhand

Jul 21 2011 21:31:51
MAP2547370

deathhand

Jul 21 2011 21:47:22
MAP2642309

deathhand

Jul 21 2011 21:58:50
MAP270

deathhand

Jul 21 2011 21:59:01
MAP3147915

deathhand

Jul 21 2011 18:12:48
MAP3245877

deathhand

Jul 21 2011 18:21:19
back   |   view Non-Infighting wad hi score table