'Journey To Hell (w. 3.0 ADDONPACK)' Level Hi Score Table

LevelLevel Hi ScoreHi Score Player NameSet At (GMT)
MAP019965

deathhand

May 05 2012 14:56:07
MAP0223683

deathhand

May 05 2012 15:05:51
MAP0345714

deathhand

May 05 2012 15:15:39
MAP04106494

deathhand

May 05 2012 15:31:08
MAP05103860

deathhand

May 05 2012 16:01:28
MAP0678370

deathhand

May 05 2012 16:35:14
MAP0737251

deathhand

May 05 2012 16:37:57
MAP08195169

deathhand

May 05 2012 16:59:17
MAP09143343

deathhand

May 05 2012 17:35:26
MAP10107978

deathhand

May 05 2012 17:57:36
MAP11214748

deathhand

May 05 2012 18:26:06
MAP12403015

deathhand

Jun 09 2012 21:13:12
MAP13107909

deathhand

Jun 09 2012 21:20:42
MAP14476532
469254
deathhand
deathhand
Jun 10 2012 12:01:08
MAP15639045
624361
619003
deathhand
deathhand
deathhand
Jun 10 2012 12:49:21
MAP16393977

deathhand

Jun 11 2012 09:56:55
MAP17726437

deathhand

Jun 11 2012 10:36:57
MAP18547045

deathhand

Jun 12 2012 14:15:20
MAP19292529

deathhand

Jun 12 2012 14:54:20
MAP20452925

deathhand

Jun 12 2012 15:54:18
MAP2148111

deathhand

Jun 12 2012 16:00:10
MAP22214449

deathhand

Jun 12 2012 16:29:34
MAP23486200

deathhand

Jun 12 2012 16:49:46
MAP24283319

deathhand

Jun 13 2012 12:16:41
MAP25503419

deathhand

Jun 13 2012 13:05:32
MAP261064896

deathhand

Jun 14 2012 16:15:44
MAP27275029

deathhand

Jun 14 2012 16:51:37
MAP28775476

deathhand

Jun 14 2012 17:24:43
MAP29608867

deathhand

Jun 14 2012 17:36:02
MAP308351

deathhand

Jun 14 2012 17:37:37
MAP31144343

deathhand

Jun 10 2012 13:06:53
MAP32925536

deathhand

Jun 10 2012 13:32:52
back   |   view Non-Infighting wad hi score table